แท็กการท่องเว็บ

ยกเลิกเคอร์ฟิว

ด่วน!! ยกเลิกเคอร์ฟิว 15 มิ.ย.นี้ ร้านอาหารขายเหล้า-จัดคอนเสิร์ตได้

ศบค.ชุดใหญ่ มีมติ ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) แต่ยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เอาไว้ก่อน ยังต้องมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบก/น้ำ/อากาศ ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณากิจการและกิจกรรมในการ ผ่อนคลาย ล็อกดาวน์