แท็กการท่องเว็บ

ภัยแล้งบุรีรัมย์

สทนช.เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 63

มีการประชุมผู้บริหาร เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง รวมถึงทบทวนแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

บุรีรัมย์แล้งหนัก! ติดอันดับพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง 21 จังหวัด

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมณฑล สุดประเสริฐ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (11 ก.พ.)

รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่บุรีรัมย์ การันตีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ สั่งกรมชลฯ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ภาพรวมน้ำอุปโภคบริโภคใน จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ

บุรีรัมย์แล้งหนัก! ชาวบ้านแห่ขอขุดบาดาล 170 บ่อ

ชาวบ้าน-เกษตรกร แห่ยื่นขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล ที่ทสจ.จังหวัดบุรีรัมย์ 170 บ่อ ประกาศภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ ขณะที่ปี 63

เข้าขั้นวิกฤต! บ่อน้ำประปาบุรีรัมย์ แห้งขอด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก

บ่อน้ำประปาบุรีรัมย์ แห้งขอด ชาวบ้านกว่า 900 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

บุรีรัมย์-ภัยแล้งกระทบผลผลิตข้าวลด เมล็ดลีบ ขายได้ราคาต่ำ…

ชาวนาบุรีรัมย์เดือดร้อนหลังเจอภัยแล้งขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวช่วงต้นฤดูทำให้เมล็ดข้าวลีบและผลผลิตลดลงเกือบครึ่ง