แท็กการท่องเว็บ

บุรีรัมย์-สุรินทร์

แล้งหนัก บุรีรัมย์-สุรินทร์เดือดร้อน

หัวหน้าสำนักงาน ปภ.กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายหมู่บ้าน ตำบลอาทิ ต.หัววัว, ต.เสม็ด ,ต.พระครู อ.เมือง และต.พรสำราญ อ.คูเมือง ทำเรื่องขอสนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา