แท็กการท่องเว็บ

ทุ่งปอเทือง

วัยรุ่นและประชาชนชาวบุรีรัมย์ แห่ชมทุ่งปอเทือง แช๊ะ แชร์ อวดทั่ว Social

ทุ่งปอเทืองสีเหลืองสวยงามออกดอกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความงาม แช๊ะ แชร์ ทั่วโลก Social ที่สำคัญยังมีดอกบัวฉัตรที่กำลังเบ่งบาน ซึ่งทางโครงการชลประทานจังหวัดปลูกไว้รอบอ่างเก็บน้ำ…