แท็กการท่องเว็บ

ต้นตีนเป็ด

ป่าไม้วอน อย่าตัดต้นตีนเป็ด ชี้มีประโยชน์มากกว่าโทษ ใครไม่ต้องการให้แจ้ง จะส่งคนไปล้อมให้

วันที่ 6 พฤศจิกายน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เวลานี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ไม้หลายชนิดเริ่มออกดอก โดยเฉพาะต้นตีนเป็ด หรือ พญาสัตบรรณ ซึ่งเวลานี้กำลังเป็นประเด็นอยู่ในหลายพื้นที่