แท็กการท่องเว็บ

ตารางการบินบุรีรัมย์

อัปเดตตารางการบิน สนามบินบุรีรัมย์ 1 – 31 ตุลาคม 63

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา

อัปเดตตารางการบิน สนามบินบุรีรัมย์ 1 – 30 กันยายน 63

เพื่อความสะดวกในการเดินทางปัจจุบันทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลาบินเพื่อให้เหมาะสม พร้อมกับมีข่าวดีมีรถตู้รับ-ส่งให้บริการจากสนามบิน-มาตัวเมือง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ใส่ใจบริการรับใช้ชาวประชา

ตารางการบินสนามบินบุรีรัมย์ 7-31 พฤษภาคม 2563

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการบิน (ล่าสุด) เนื่องจากสายการบินแจ้งให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ เฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2563