แท็กการท่องเว็บ

จับคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

บุรีรัมย์จับคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิว – พ.ร.บ.โรคติดต่อ ส่งฟ้องศาลดำเนินคดีแล้ว 14 ราย

ผลการดำเนินการตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉินฯ เรื่องการประกาศห้ามออกจากเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ทั่วประเทศ พบผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานทั้งประเทศ 919 คน มีการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนอกเคหสถาน อีก 79 คน