แท็กการท่องเว็บ

งานหัวมันใหญ่บ้านปลืม

งานบุญหัวมันใหญ่ 2558 บ้านปลื้มพัฒนา อ.ปะคำ

อ.ปะคำ เป็นอำเภอที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในจังหวัดกว่า 52,000 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยปีละกว่า 200,000 ตัน สามารถสร้างรายได้เข้าอำเภอปีละ ไม่ต่ำกว่า 400-500 ล้าน