แท็กการท่องเว็บ

กปภ.นางรอง

วิกฤต!! กปภ.นางรองแจ้งแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถจ่ายน้ำตามปกติได้…

กปภ.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณโรงกรองน้ำหนองกี่ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ และอาจจะมีการลดแรงดันของน้ำ ทำให้น้ำอาจมีสีขุ่น