จ.บุรีรัมย์ เตรียมจัดงาน “แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562” ณ บริเวณลุ่มน้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เน้นปลอดเหล้าปลอดขยะ

0 513

-Advertisement-

วันนี้ (29 ต.ค. 62) มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมกันจัด งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลุ่มน้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 2-3 พ.ย. นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน

โดยกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ น่าจะเป็นไปด้วยดีเนื่องด้วยปริมาณน้ำที่มีความเหมาะสมกับการแข่งขัน อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับ สสส. ในการ จัดงานให้เป็น งานปลอดเหล้า และ ปลอดขยะ โดยเทศบาลจะจัดพื้นที่ทิ้งขยะพร้อมป้ายเตือนทั่วบริเวณงาน

ทั้งนี้ยังมีจิตอาสาจำนวนมากที่สมัครเข้าร่วมโครงการคาดว่า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปีนี้ จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่และเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดงานอย่างแน่นอน

comments