Satuk City Run 2019

0 610

Satuk City Run 2019

🔸วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
🔹สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

FUN RUN 5.5 KM ค่าสมัคร 450 บาท 
Mini Marathon 10.5 KM ค่าสมัคร 550 บาท 
สิ่งที่ได้รับ เสื้อที่ระลึก/เหรียญ

รายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครออนไลน์
http://sportsystem.co.th/running-event-1/

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ