จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าจัดการแข่งขันวิ่ง “Buriram Night Run 2020” พร้อมคุมเข้มป้องกันโรคโควิด-19 และความปลอดภัยแก่นักกีฬา

0 338

จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าจัดการแข่งขันวิ่ง “Buriram Night Run 2020” พร้อมคุมเข้มป้องกันโรคโควิด-19 และความปลอดภัยแก่นักกีฬา

(27 ส.ค. 63) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขัน วิ่ง “Buriram Night Run 2020” เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสะดวกปลอดภัย สร้างความประทับใจแก่นักกีฬา ตลอดทั้งนำมาตรการด้านสาธารณสุขไปตรวจคัดกรองนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้ที่เข้าบริเวณจัดงานทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดการแข่งขัน “Buriram Night Run 2020” ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และถนนทางหลวงหมายเลข 226 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตรวิ่งบนถนนโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร วิ่งบนถนนโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และถนนทางหลวงหมายเลข 226 โดยมีการปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาตั้งเวลาประมาณ 19.00 น.

สำหรับจุดจอดรถ จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดไว้ที่แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ติดกับสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเข้าออกทางด้านแยกภัทรบพิตรได้โดยสะดวกตลอดเวลา และบริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ แต่จะอนุญาตให้ออกได้หลังจากเวลา 21.00 น.

ส่วนการปฏิบัติตนของนักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นเมื่อออกจุดปล่อยตัวให้ถอดออกได้ และเมื่อวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้สวมหน้ากากอนามัยเช่นเดิม พร้อมรับอาหาร น้ำดื่ม และเหรียญรางวัลด้วยตนเอง

ติดตามเคลื่อนไหวได้ที่ เพจ Buriram night run

comments