บุรีรัมย์เตรียมจัดเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย กระตุ้นเศรษฐกิจ รับปีใหม่

0 310

บุรีรัมย์เตรียมจัดเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย กระตุ้นเศรษฐกิจ รับปีใหม่ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอประโคนชัย อบจ.บุรีรัมย์ เทศบาล และ อบต. จัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และแหล่งดูนก พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน คาดว่าจะมีเงินสะพัดหลาย 10 ล้านบาท (15 ธ.ค.57)

นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอประโคนชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอประโคนชัย ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล “ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และนำผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นออกมาจำหน่าย ในช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และประชาชนส่วนใหญ่มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวและกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงปี ใหม่

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มตลาดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของ อ.ประโคนชัย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ซื้อหากลับไปเป็นของฝาก อาทิ กุ้งจ่อม ข้าวหอมมะลิ กระยาสารท เนื่องจาก อ.ประโคนชัย เป็นจุดเชื่อมต่อ และศูนย์กลางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ทั้งปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และทุ่งชมนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ที่ขึ้นชื่อของอำเภอประโคนชัย และยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ที่มีอยู่หลายแห่งของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีเงินสะพัดหลาย 10 ล้านบาท โดยกุ้งจ่อมประโคนชัย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อที่สุด เพราะมีรสชาติอร่อย และกุ้งจ่อมเพียงอย่างเดียว สร้างรายได้ให้อำเภอประโคนชัย ปีละกว่า 20 ล้านบาท

comments