สานต่อโมเดล “รฦก บุรีรัมย์” จ.บุรีรัมย์ตั้งเป้าขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา

0 541

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ว่ามีการเติบโตขึ้น มีนักท่องเที่ยวทัั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและเกินเป้าหมายที่คาดไว้ โดยสังเกตุได้จากกิจกรรมและอีเว้นท์ที่จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น บุรีรัมย์มาราธอน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตต่างๆอีกด้วย

ในปี 2563 เรามีการจัดการแข่งขันโมโตจีพี 2020 ในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาใช้จ่ายแล้ว เราจะต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยให้เพิ่มมากขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รฦกบุรีรัมย์

โดยทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์จะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์หรือกิจกรรม “รฦก บุรีรัมย์” เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆที่จะถูกจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงเติบโตขึ้นและมีรายได้กระจายสู่ชุมชนต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รฦกบุรีรัมย์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รฦกบุรีรัมย์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รฦกบุรีรัมย์

comments