จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญร่วมงานบุญ “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่” ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558

0 434

พระเจ้าใหญ่วัดหงส์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพุทไธสงมาแต่โบราณ ประดิษฐานอยู่ภายในวัดหงส์ บ้านศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมงานบุญ “เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่” วัดหงส์ บ้านศีรษะแรด ครั้งที่ 70 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558

นายวัชรนนท์ มั่นใจ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า พระเจ้าใหญ่วัดหงส์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพุทไธสงมาแต่โบราณ ประดิษฐานอยู่ภายในวัดหงส์ บ้านศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิ ปางมารวิชัย ก่อด้วยอิฐถือปูน ศิลปะลาว สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือต้นรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 ชาวพุทไธสงจัดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองและมนัสการเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ หรือ วันแรม 1 ค่ำ ของทุกปี โดยการจัดงานปีนี้ 1-7 ก.พ. 2558

วัดศีรษะแรด (วัดหงส์) ตั้งอยู่ที่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งถูกค้นพบราว พ.ศ. 1792 โดยท้าวศรีปาก (นา) และไพร่พลซึ่งตามแรดใหญ่มา จึงได้มีการตั้งรกรากในบริเวณนั้น แต่ก็ได้เสื่อมลงตามกาลเวลา ต่อมาใน พ.ศ. 2200 พรานป่า 2 คนได้ตามหงส์เข้ามาในป่า ได้พบองค์พระเจ้าใหญ่ ซากเจดีย์ นอแรดและกระดูกของแรด จึงชวนผู้คนมาตั้งรกราก ตั้งชื่อว่า บ้านศีรษะแรด และสร้างวัดชื่อ วัดหงส์ และในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการขุดค้นพบพระปรางค์สูง 70 เซนติเมตร ในบริเวณวิหารพระเจ้าใหญ่อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม  เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่ วัดศีรษะแรด (วัดหงส์) บุรีรัมย์
Facebook อำเภอ พุธไธสง https://www.facebook.com/MuangPhutthaisong?fref=ts

 

comments

แหล่ง INN NEWS