มหกรรมสุดยอด OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

5 สิงหาคมนี้ พบกันนะคร้าบ เริ่มเวลา 10.00 น. พบกับสินค้า OTOP , SMEs, สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด , ผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารดี 4 ภาค มากมาย และพิเศษ 19.00 น. พบกับศิลปินดัง "นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม" อย่าลืมมาร้องเพลง "หัวใจพิการ" ด้วยกันนะคร้าบ

เพิ่มเพื่อน
0 340

สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านการตลาดโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP…

สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านการตลาดโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก รวมไปถึงการกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกไปสู่ภูมิภาคอื่น

กระทรวงพาณิชย์จังได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนวัตกรรมปี 2558 กิจกรรมการขยายตลาดเดิมและเพิ่มช่องทางตลาดใหม่

OTOPBuriram2015

โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP / ผลไม้ภาคตะวันออก / สินค้าธงฟ้า ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสุดยอด OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ บริเวณลานด้านข้างตลาดไลฟ์ลี่ ตรงข้ามทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2558 และกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มุ่งสู่การเป็น Smart Traders / Inter Traders ณ โรงแรมเทพนคร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ตลาดจนการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าเพื่อการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้า OTOP สินค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

[fbembed]https://www.facebook.com/OTOPBuriram2015/posts/1607511316166770[/fbembed]

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน :

1.เพื่อพัฒนาสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ สร้างพันธมิตรของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขัน นำไปสู้การค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืน
3.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการค้า การลงทุน กับตลาดโลก และอนุภูมิภาค        

รูปแบบการจัดงาน :

เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม OTOP สินค้า SMEs จากทั่วประเทศ สินค้าธงฟ้า และผลไม้ตามฤดูกาลจากภาคตะวันออก ภายในเต็นท์ขนาดใหญ่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เดินซื้อสินค้าอย่างเย็นสบาย ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน รวมทั้งสิ้น 328 คูหา

กลุ่มผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า

1.ผู้ประกอบการ OTOP จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

2.ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกจากทั่วประเทศ

3.เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จากภาคตะวันออก

 


 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงภายในงาน

1.สินค้าหัตถกรรม OTOP,SMEs จากทั่วประเทศ ประกอบด้วย
– สินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
– สินค้าประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน
– สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
– สินค้าประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

2.อาหารดี อาหารเด่น ทั้งคาวและหวานจาก 4 ภาค ทั่วประเทศ
3.สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด
4.ผลไม้ตามฤดูกาล

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ)

ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ของทุกวัน

สถานที่จัดงาน
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ข้างตลาดไลฟ์ลี่ จังหวัดบุรีรัมย์   (ตรงข้ามทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์)

 

 

 

comments

-Advertisement-