อยากให้ดู! สวยงาม ตระการตา ของดีเมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ บุรีรัมย์

เมืองฝ้าย จ.บุรีรัมย์ จัดงาน “ของดีตำบลเมืองฝ้ายและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” เพื่อเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันล้ำค่า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “ของดีตำบลเมืองฝ้ายและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน เปิดงาน ของดีตำบลเมืองฝ้ายและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2560 ” เพื่อเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ตำบลเมืองฝ้ายเป็นแหล่งอารยะธรรมขอบโบราณยุคพุทธศตวรรษที่ 12-15 ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นได้จากการขุดพบวัตถุโบราณต่างๆ ซึ่งเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย เพื่อไว้จัดเก็บวัตถุโบราณที่ชาวบ้านขุดค้นพบแล้วนำมาบริจาค


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่แต่งกายสวยงามในชุดประจำกลุ่ม 4 ชาติพันธุ์ที่มาอยู่อาศัยที่นี่ ได้แก่ เขมร ไทยเดิ้ง (ไทยโคราช) ส่วย ลาว การประกวดเทพธิดา 4 ชนเผ่า พิธีบวงสรวงหลวงพ่อประทานพร และการจัดแสดงนิทรรศการของดีเมืองฝ้าย

ทิ้งคำตอบไว้