ความคืบหน้า ทางหลวงพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา

0 953

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขนาด 6 ช่องจราจร
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขนาด 4 ช่องจราจร
ทางยกระดับลำตะคอง

ที่มาข้อมูล กรมทางหลวง http://www.doh-motorway.com/motorway-project/northeastern-route/m6/