เปิดแผนที่เส้นทางเดินรถ Shuttle Bus รับ-ส่ง ฟรี! โมโตจีพี 4-6 ต.ค.นี้

0 975

🔥📌🚌แผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถ Shuttle Bus
บริการรับ-ส่งฟรีผู้เข้าชมการแข่งขัน MOTO GP 2019 สนามที่ 15 “PTT THAILAND GRAND PRIX 2019”

🚌POINT TO POINT🚌

P1 ท่าอากาศยาน-สนามข้างอารีน่า

P2 สถานีรถไฟ-สนามข้างอารีน่า

P3 สถานีขนส่ง(บขส.) – ประตู 2

P4 อบจ.บุรีรัมย์ –สนามช้างอารีน่า

🚐LOOP🚐
L1 วงเวียน ร.1-ลานหน้าสนามฟุตบอล

L2 แยกภัทรบพิตร-ลานหน้าสนามฟุตบอล

L3 แยกกระสัง – แยกภัทรบพิตร

Cr. สนง. ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์