บุรีรัมย์ – ชาวบ้านขาดแคลนน้ำวอนหน่วยงานช่วยเหลือ ขอเครื่องสูบน้ำเหตุจากภัยแล้ง!

0 209

 

ชาวบ้านบุรีรัมย์ ร้องขอเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ช่วยชาวบ้านขาดแคลนน้ำ ขณะจังหวัดประกาศภัยฝนทิ้งช่วง 14 อำเภอแล้วด้วย

สถานการณ์ภัยแล้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ผลพวงมาจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา มีฝนตกน้อยและทิ้งช่วงติดต่อกันนานหลายเดือน ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และสระน้ำกลางหมู่บ้านที่ใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตประปา หลายหมู่บ้านมีสภาพตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว บางพื้นที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาผลิตประปาได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ล่าสุด ทางองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง อาทิ อบต.หนองบัว อ.ปะคำ, อบต.ชุมแสง อ.นางรอง และ อบต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ ได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล มายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อนำไปสูบดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียง ไปเติมใส่สระกลางหมู่บ้าน เพื่อกักเก็บสำรองไว้ใช้ในการผลิตประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำหรับพื้นที่หรือหมู่บ้าน ตำบลใดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือมายังสำนักงาน ปภ.จังหวัด หรือ อำเภอท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนต่อไป

CH7 News

comments