วิกฤต!! กปภ.นางรองแจ้งแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถจ่ายน้ำตามปกติได้ จนท.เร่งแก้ไขคาดเสร็จก.พ.ปีหน้า

0 468

กปภ.สาขานางรอง ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องแหล่งน้ำดิบมีประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณโรงกรองน้ำหนองกี่ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ และอาจจะมีการลดแรงดันของน้ำ ทำให้น้ำอาจมีสีขุ่น น้ำมีสีแดง และอาจจะมีกลิ่นเหม็น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ยังไม่สามารถระบุเวลาได้ (จนกว่าสถานะการณ์จะเป็นปกติ ) เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ คุณอดิศักดิ์ (หัวหน้าบริการ) แจ้งว่าได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อทำการหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ในตอนนี้คาดว่าจะใช้ได้ประมาณ 28 วัน แต่การขุดเจาะบาดาลอาจจะมีแหล่งน้ำดิบไม่แน่นอนเนื่องจากการประปาไม่มีเครื่องมือตรวจสอบวัดปริมาณ จึงทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าปริมาณจะเพียงพอหรือไม่ แต่ล่าสุดได้มีการยื่นเรื่องของบประมาณไปกับทางเขต 8 ซึ่งตอนนี้การขอยื่นเรื่องของบประมาณได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการแก้ไขปัญหา คาดว่าจะเสร็จตามสัญญาประมาณ ช่วงเดือนก.พ.63

ในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

comments