บุรีรัมย์ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เพิ่มสัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติ”

0 86

ประมงบุรีรัมย์ ร่วมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันนี้ (9 ก.ย.) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์ เทศบาลตำบลหนองหงส์ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานิล และปลาไน ลงในสระหนองจิก บ้านหนองจิก ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

การปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำแล้ว ยังจะเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในชุมชนด้วย

ขอบคุณ : สยามรัฐ

comments