บุรีรัมย์แล้งสุดในรอบ 40 ปี อ่างเก็บน้ำแห้งวิกฤต ผันน้ำที่อื่นช่วย

0 835

เช้านี้ที่หมอชิต – อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก แหล่งน้ำดิบหลักที่ผลิตประปาป้อนอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แห้งวิกฤตในรอบ 40 ปี โครงการชลประทานบุรีรัมย์เร่งผันน้ำที่อื่นมาเพิ่มปริมาณน้ำดิบ เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอ

นี่คือสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก แหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาของตัวเมืองบุรีรัมย์ จากภาพจะเห็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 6,800 ไร่ ซึ่งขณะนี้ไม่มีน้ำ โดยแห้งขอดเป็นบริเวณกว้าง จนเห็นดินก้นอ่างโผล่ ถือเป็นวิกฤตภัยแล้งในรอบ 40 ปี ทำให้ปริมาณน้ำเหลือเพียง 20,000 กว่าลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่งผลให้มีชาวบ้านบางส่วนที่ทำอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ นำมาปล่อยกินหญ้าที่ขึ้นในอ่าง ซึ่งภาพเหล่านี้จะไม่เห็นบ่อยมากนัก เพราะทุกปีไม่สามารถนำสัตว์มาปล่อยเลี้ยงได้ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำยังคงมีน้ำ ไม่แห้งขอดเหมือนปีนี้

นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอข้างเคียง ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ภายหลังผันน้ำจากที่อื่นมาเพื่อมาผลิตน้ำประปา เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น

ด้านชาวบ้านบ้านมะค่า ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บอกว่า เกือบทุกครัวเรือนเจอปัญหาน้ำไม่ค่อยไหล บางช่วงเปิดน้ำก็มีลักษณะขุ่น โดยเจอวิกฤตินี้มาเกือบเดือนแล้ว จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อถังเก็บน้ำมารองน้ำไว้ในบ้านพัก

โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากภัยแล้ง แต่อยากให้ภาครัฐช่วยแก้ปัญหาน้ำประปาที่ปล่อยออกมาให้สะอาดมากกว่านี้

ทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์ วอนขอประชาชนให้ร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด ขณะที่ทางภาครัฐเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวไว้แล้ว เพื่อจับมือผ่านวิกฤตินี้ด้วยกัน

เช้านี้ที่หมอชิต

comments