กรมขนส่งฯ ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ ป้องกันโควิด-19

0 313

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) กองตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. ในการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และตรวจสอบรถโดยสารประจำทาง ขสมก. รถตู้โดยสาร บขส. และรถโดยสารขนาดเล็ก บริเวณจุดจอดรถโดยสาร ในเขตกรุงเทพฯ (ฟิวเจอร์ปาร์ค, เมเจอร์ รังสิต, ม.รามฯ1, อนุสาวรีย์ชัยฯ, แยกบางนา) และปริมณฑล และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร(หมอชิต) รวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น บุรีรัมย์ นราธิวาส อ่างทอง สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ พิษณุโลก อุบลราชธานี แพร่ เชียงใหม่ เพชรบุรี อำนาจเจริญ ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี มหาสารคาม นครศรีธรรมราช กระบี่ นครปฐม หนองคาย เพชรบูรณ์ ลำพูน นนทบุรี ระนอง ตาก ฉะเชิงเทรา ตรัง ชัยนาท สงขลา พัทลุง นครสวรรค์

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งยังดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำชับให้ผู้ขับรถและผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดภายในตัวรถ เบาะนั่ง ราวจับต่างๆ เว้นระยะห่างของเบาะนั่งโดยทำเครื่องหมายแสดงให้ชัดเจน และปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ให้ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดพื้นที่ยืน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

comments