บุรีรัมย์-เพิ่มสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ 2 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์

0 151

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามสถานการณ์การการเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้มีการกลับเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่อีก

วันนี้ (20 ก.ค.63) ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้มีการกลับเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่อีก

โดยที่ประชุมกำหนดให้สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพิ่มอีก 2 แห่ง รวมเป็น 3 แห่ง ประกอบด้วย สนามช้างอารีนา โรงแรม Bric Box Hote Buriram ใน Building A และ Bulding B และสนามกีฬาเขากระโดง สเตเดีย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับรองให้โรงแรมอมารีบุรีรัมย์ เป็นโรงแรม Alternative State Quarantine แบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ ได้ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 659 คน สำหรับ อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ อำเภอพุทไธสง หนองกี่ และอำเภอลำปลายมาศ ตามลำดับ พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

comments