บุรีรัมย์ประกาศภัยพิบัติแล้ง 10 อำเภอ เร่งแจกถังน้ำใหญ่ตั้งกลางหมู่บ้านรับมือวิกฤตน้ำประปาแห้ง

0 412

 ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนจาก 294 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทยอยเดินทางมารับถังบรรจุน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ หลังจากทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 10 อำเภอ พร้อมทั้งได้อนุมัติงบจัดซื้อถังบรรจุน้ำแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้ง เพื่อนำไปติดตั้งไว้กลางหมู่บ้าน เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งหากเกิดกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะได้นำรถบรรทุกน้ำไปเติมใส่ถังน้ำกลางดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านได้นำภาชนะมาใส่น้ำจากถังกลางดังกล่าวไปใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

https://mgronline.com/local/detail/9630000040423

comments