บุรีรัมย์ ประกาศงดจัดงานแห่เทียนพรรษา ป้องกันโควิด-19 ระบาด

0 277

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศงดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ระบาด เพราะทุกปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมงานจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, เมฆ, ท้องฟ้า, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ในปัจจุบันโรคดังกล่าวแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี อาหาร

ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อาจจะยังคงมีการแพร่ระบาดไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงของดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

comments