ชาวบ้านบุรีรัมย์กว่า290ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยด่วน!

0 2,117

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ร้องขอความช่วยเหลือ หลังสระน้ำขนาดใหญ่ กลางหมู่บ้านพื้นที่กว่า 7 ไร่แห้งขอด ไม่สามารถนำไปผลิตประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ชาวบ้านกว่า 290 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำ ต้องซื้อน้ำดื่มน้ำใช้ วอนหน่วยงานรับผิดชอบเร่งช่วยเหลือ

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ล่าสุดสระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 7 ไร่ ของชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตราดน้อย หมู่ 10 และบ้านหนองไทรงาม หมู่ 21 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้เกิดวิกฤตน้ำในสระเหือดแห้งขอด เนื่องจากเกิดภาวะฝนตกน้อยและทิ้งช่วงในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้น้ำกักเก็บในสระไม่เพียงพอต่อการผลิตประปาหมู่บ้านให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำใน 2 หมู่บ้านกว่า 290 ครัวเรือน ประชากรมากกว่า 1,300 คน ได้รับความเดือดร้อน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 12 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านมา

นอกจากนั้น น้ำบาดาลในหมู่บ้านยังมีสภาพเป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ถึงแม้ว่าทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้นำรถบรรทุกน้ำนำน้ำมาเติมยังถังกักเก็บน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร ที่เทศบาลมาตั้งไว้ในวัดหนองตราดน้อย และวัดหนองไทรงาม วันละ 2 คันรถ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านกว่า 290 ครัวเรือน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านต้องพากันซื้อน้ำจากรถเร่เพื่อนำมาอุปโภคบริโภครถละ 450 บาท มานานกว่า 1 เดือนแล้ว

กรณีความเดือดร้อนดังกล่าว ชาวบ้านจึงร้องขอให้ทางจังหวัด อำเภอ เทศบาล ทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมได้เร่งเข้ามาตรวจสอบช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางรักชนก วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อย หมู่ 10 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ในปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.2562 ทำให้น้ำในสระน้ำกลางหมู่บ้านที่ใช้ทำน้ำประปาแห้งเป็นขุ่นโคลน ไม่สามารถนำน้ำมาผลิตประปาบริการประชาชนเพื่อนำไปอุปโภคบริโภคได้ ทำให้ประชาชนใน 2 หมู่บ้านกว่า 290 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคราคาถังละ 450 บาท จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมสำรวจแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วย

ขอบคุณเครดิตข่าวจาก : สยามรัฐ

comments