เปิดหน่วยฝนหลวงช่วยแก้ภัยแล้ง-ฝุ่นพิษ จ.บุรีรัมย์ 3-16 ก.พ. นี้

0 684

โดยปกติแล้ว แผนเปิดหน่วยฝนหลวงประจำปี จะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม แต่ในปีนี้จะเลื่อนเร็วขึ้นมาเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝุ่นละออง PM 2.5

สำหรับการเปิดหน่วยฝนหลวง วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ จะเปิดหน่วยปฏิบัติการ 6 หน่วย คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ระยอง และสุราษฎร์ธานี ใช้อากาศยานรวม 12 ลำ

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากพบที่ใดมีความชื้นสัมพัทธ์และดัชนีการยกตัวของเมฆเหมาะสมจะบินขึ้นทำฝนทันที

เนื้อหาข่าวบางส่วนจาก SPRINGNEWS

comments