ครั้งแรกของบุรีรัมย์! ฟื้นฟูกีฬาฟุตบอลกลางทุ่งนา”เวียล-ซแร”

0 1,677

บุรีรัมย์จัดแข่งกีฬาฟื้นวิถีเด็กเลี้ยงควายเล่นฟุตบอลกลางทุ่งนา

กลุ่มเยาวชนบ้านสะเดา หมู่ 12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยใช้ทุ่งนาเป็นสนามการแข่งขัน เพื่อต้องการฟื้นคืนวิถีชีวิตของเด็กในชนบท ที่จับกลุ่มเล่นฟุตบอลกลางทุ่งนา ระหว่างรอต้อนวัว-ควายกลับเข้าคอก ทั้งเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ทั้งยังมีการจัดโรงทานผัดหมี่ ส้มตำ ลูกชิ้นทอด บริการฟรีแก่นักกีฬา และผู้มาร่วมชมเชียร์ได้อิ่มหนำกันถ้วนหน้าด้วย

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณสนาม เวียล-ซแร-สะเดาสเตเดียม หรือสนามทุ่งนาบ้านสะเดา หมู่ 12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายเปลี่ยน เผ่าพันธุ์ รองนายกเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “บุรีรัมย์ไทม์คัพ”ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ บ้านสะเดา หมู่ 12 ร่วมกับหนังสือพิมพ์บุรีรัมย์ไทม์ จัดขึ้นเพื่อต้องการฟื้นคืนบรรยากาศวันวาน เมื่อสมัย 20 ปีที่ผ่านมา ที่เด็กเลี้ยงควาย จับกลุ่มพากันเล่นฟุตบอลกลางทุ่งนา ระหว่างรอต้อนควายกลับคอก ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวได้เลือนหายไป ให้กลับมาคล้ายดังเดิมอีกครั้ง และเพื่อต้องการเปิดโอกาสให้เด็ก ได้หันมาสนใจการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมโคกฟันปลา FC ,ทีมสวนสุขนิรันดร์ อะคาเดมี่, ทีม The Twelve จูเนียร์ และทีมสะเดา หมู่ 1

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโรงทานในรูปแบบบ้านๆ มีอาหาร ผัดหมี่ ส้มตำ ลูกชิ้นทอด และน้ำดื่มน้ำอัดลม ไว้ให้บริการทั้งนักกีฬา และประชาชนที่มาร่วมชม เชียร์ การแข่งขันในครั้งได้ได้อิ่มหนำสำราญกันถ้วนหน้าด้วย ซึ่งถือเป็นการเลี้ยงปีใหม่ แก่นักกีฬา และพ่อแม่พีน้องประชาชน ที่จะได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่โดยรอบแวดล้อมไปด้วยทุ่งนา และวัว ควายที่ชาวบ้านได้นำมาเลี้ยงไว้กลางทุ่งนาด้วย

นายสมปอง อุดมศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ บ้านสะเดา หมู่ 12 กล่าวว่า ต้องการให้เด็กเล็กในห้วงวัย 12 ปีลงมา ได้มีเวทีในการแสดงออกด้านกีฬาที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการฝึกฝนให้เด็กเหล่านี้ ได้มีการฝึกฝนทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาต่อยอดในระดับรุ่นอายุต่างๆต่อไป รวมทั้งเพื่อต้องการย้อนคืนภาพบรรยากาศเมื่อวันวานกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ที่วิถีของเด็กในชนบทจับกลุ่มกันเล่นกีฬาฟุตบอลกลางทุ่งนา ระหว่างรอต้อนวัว-ควายกลับเข้าคอกในตอนเย็น ซึ่งภาพบรรยากาศดังกล่าวได้เลือนหายไปกว่า 20 ปี และเพื่อต้องการให้เด็กรุ่นหลัง ได้ทราบถึงวิถีชีวิตพื้นบ้านของสมัยรุ่นพ่อ รุ่นลุง รุ่นตา

คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ บ้านสะเดา หมู่ 12 กล่าวด้วยว่า เด็กๆรุ่นนี้ถือเป็นกำลังหลักของหมู่บ้านในอนาคต เราต้องการให้เด็กได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้รู้จักการวางแผนในการทำงาน และต้องการให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีด้านการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาเป็นผู้เล่นในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับที่สูงขึ้นไปต่อในอนาคต ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล กลางทุ่งนา หรือภาษาเขมรเรียกว่า เวียล-ซแร นี้ยังถือเป็นการสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านสะเดา และเพื่อต้องการให้คนในชุมชนเมือง รวมถึงเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ได้ทราบถึงวิถีชีวิตพื้นบ้าน ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อน ล้วนก่อให้เกิดภาพบรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคี การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย.

บุรีรัมย์จัดแข่งกีฬาฟื้นวิถีเด็กเลี้ยงควายเล่นฟุตบอลกลางทุ่งนากลุ่มเยาวชบ้านสะเดา หมู่ 12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยใช้ทุ่งนาเป็นสนามการแข่งขัน เพื่อต้องการฟื้นคืนวิถีชีวิตของเด็กในชนบท ที่จับกลุ่มเล่นฟุตบอลกลางทุ่งนา ระหว่างรอต้อนวัว-ควายกลับเข้าคอก ทั้งเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ทั้งยังมีการจัดโรงทานผัดหมี่ ส้มตำ ลูกชิ้นทอด บริการฟรีแก่นักกีฬา และผู้มาร่วมชมเชียร์ได้อิ่มหนำกันถ้วนหน้าด้วยบุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณสนาม เวียล-ซแร-สะเดาสเตเดยม หรือสนามทุ่งนาบ้านสะเดา หมู่ 12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายเปลี่ยน เผ่าพันธุ์ รองนายกเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “บุรีรัมย์ไทม์คัพ”ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ บ้านสะเดา หมู่ 12 ร่วมกับหนังสือพิมพ์บุรีรัมย์ไทม์ จัดขึ้นเพื่อต้องการฟื้นคืนบรรยากาศวันวาน เมื่อสมัย 20 ปีที่ผ่านมา ที่เด็กเลี้ยงควาย จับกลุ่มพากันเล่นฟุตบอลกลางทุ่งนา ระหว่างรอต้อนควายกลับคอก ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวได้เลือนหายไป ให้กลับมาคล้ายดังเดิมอีกครั้ง และเพื่อต้องการเปิดโอกาสให้เด็ก ได้หันมาสนใจการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมโคกฟันปลา FC ,ทีมสวนสุขนิรันดร์ อะคาเดมี่, ทีม The Twelve จูเนียร์ และทีมสะเดา หมู่ 1 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโรงทานในรูปแบบบ้านๆ มีอาหาร ผัดหมี่ ส้มตำ ลูกชิ้นทอด และน้ำดื่มน้ำอัดลม ไว้ให้บริการทั้งนักกีฬา และประชาชนที่มาร่วมชม เชียร์ การแข่งขันในครั้งได้ได้อิ่มหนำสำราญกันถ้วนหน้าด้วย ซึ่งถือเป็นการเลี้ยงปีใหม่ แก่นักกีฬา และพ่อแม่พีน้องประชาชน ที่จะได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่โดยรอบแวดล้อมไปด้วยทุ่งนา และวัว ควายที่ชาวบ้านได้นำมาเลี้ยงไว้กลางทุ่งนาด้วยนายสมปอง อุดมศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ บ้านสะเดา หมู่ 12 กล่าวว่า ต้องการให้เด็กเล็กในห้วงวัย 12 ปีลงมา ได้มีเวทีในการแสดงออกด้านกีฬาที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการฝึกฝนให้เด็กเหล่านี้ ได้มีการฝึกฝนทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาต่อยอดในระดับรุ่นอายุต่างๆต่อไป รวมทั้งเพื่อต้องการย้อนคืนภาพบรรยากาศเมื่อวันวานกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ที่วิถีของเด็กในชนบทจับกลุ่มกันเล่นกีฬาฟุตบอลกลางทุ่งนา ระหว่างรอต้อนวัว-ควายกลับเข้าคอกในตอนเย็น ซึ่งภาพบรรยากาศดังกล่าวได้เลือนหายไปกว่า 20 ปี และเพื่อต้องการให้เด็กรุ่นหลัง ได้ทราบถึงวิถีชีวิตพื้นบ้านของสมัยรุ่นพ่อ รุ่นลุง รุ่นตา คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ บ้านสะเดา หมู่ 12 กล่าวด้วยว่า เด็กๆรุ่นนี้ถือเป็นกำลังหลักของหมู่บ้านในอนาคต เราต้องการให้เด็กได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้รู้จักการวางแผนในการทำงาน และต้องการให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีด้านการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาเป็นผู้เล่นในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับที่สูงขึ้นไปต่อในอนาคต ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล กลางทุ่งนา หรือภาษาเขมรเรียกว่า เวียล-ซแร นี้ยังถือเป็นการสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านสะเดา และเพื่อต้องการให้คนในชุมชนเมือง รวมถึงเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ได้ทราบถึงวิถีชีวิตพื้นบ้าน ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อน ล้วนก่อให้เกิดภาพบรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคี การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย.

โพสต์โดย ที่นี่ อำเภอพลับพลาชัย เมื่อ วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018

ขอบคุณข่าว : ที่นี่ อำเภอพลับพลาชัย

comments