เพิ่มเพื่อน

ลุยขยายสนามบิน “บุรีรัมย์” เตรียมชง สผ.อนุมัติ EIA ผุดเทอร์มินัลใหม่

0 412

กรมท่าอากาศยานจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ศึกษา EIA ในการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายสนามบินบุรีรัมย์ สร้างเทอร์มินัลใหม่ ขยายรันเวย์และเพิ่มลานจอด คาดเสนอ สผ.พิจารณาได้ในเดือน ก.พ.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยาน จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

มีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องมีการพัฒนาท่าอากาศยาน ทั้งการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ การขยายทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้าสนามบิน

ภายหลังจากการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการในครั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะจัดทำรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

ที่มา https://m.mgronline.com/business/detail/9630000004693 / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

comments

-Advertisement-