บุรีรัมย์ประกาศภัยแล้ง 8 อำเภอ แจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วกว่า 4 ล้านลิตร

0 259

-Advertisement-

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังขายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพิ่มอีก 2 อำเภอคือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศไปแล้ว 6 อำเภอ คือ อ.พลับพลาชัย,  ประโคนชัย, โนนดินแดง, ละหานทราย, หนองหงส์ และ อ.นางรอง รวมขณะนี้ประกาศไปแล้ว 8 อำเภอ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 47 ตำบล 488 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 31,000 ครัวเรือน นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 35,000 ไร่

เพิ่มเพื่อน

หลังจากมีการประกาศเขตให้การช่วยเหลือ หลายหน่วยงานก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการนำน้ำสะอาดออกไปแจกจ่าย ซึ่งขณะนี้ได้แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 4 ล้านลิตร พร้อมทั้งได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปทำการสูบผันน้ำไปเติมยังสระกลางหมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับผลิตประปาหมู่บ้านแล้วกว่า 3.5 ล้านลิตร พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลที่อุดตันในพื้นที่ 5 อำเภอ 180 หมู่บ้าน รวม 236 บ่อ เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ / ข่าวบางส่วนจาก : Siamrath

comments