บุรีรัมย์-เกษตรกรต้นแบบ ‘ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์’

0 669

สวนมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์กว่า 500 ต้น ของลุงประหยัด  สามารถ หรือลุงเขียว เกษตรกร ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นมะนาวพันธ์ุแป้นพิจิตรหนึ่งพันธ์ุยอดนิยมในตลาดที่ให้ผลผลิตมาก

ลุงเขียวเป็นเกษตรกรรายแรกๆในบุรีรัมย์ที่เริ่มปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ จึงสามารถกำหนดให้มะนาวออกผลนอกฤดูได้มากว่า 7 ปีแล้ว

ลุงเขียวเล่าว่า ในอดีตครอบครัวยากจนเป็นเพียงคนก่อสร้างดื่มสุราไปวันๆ พอได้มาทำสวนมะนาวทำให้มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ อีกทั้งยังสามารถสอนชาวบ้านให้ทำสวนมะนาวในบ่อซีเมนต์สร้างรายได้อีกด้วย

comments