เฮลั่น!! ประกาศแล้ว ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ เป็นจุดผ่านแดนถาวร

0 552

-Advertisement-

ประกาศแล้ว!!  ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ เป็นจุดผ่านแดนถาวร

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 , ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 และประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอบ้านกรวด หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เดินทางไปประชุมพบปะและพัฒนาสัมพันธ์ ร่วมกับ พลเอกโปว เฮง รองผู้บัญชาการกองทัพบก ผู้บัญชาการภูมิภาคทหาร 4 นายแปน โกะชอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดทั้งส่วนราชการของจังหวัดอุดรมีชัย ที่บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องจุ๊บโกกี-สายตะกู (ฝั่งกัมพูชา) เพื่อกระชับความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เสถียรภาพ สันติภาพตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย

รวมถึงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างกำลังพลทั้ง 2 ฝ่าย ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเหตุการณ์ตามแนวชายแดนและความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างกันด้านสันติวิธี ตลอดทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของพื้นที่ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ก่อนจะประกาศยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

เพิ่มเพื่อน

แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ทางฝั่งไทยพร้อมที่จะสร้างความเจริญในหลายๆ ด้าน แต่เนื่องจากฝั่งไทยมีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นการที่จะเพิ่มเวลาเข้าออกจากเดิม 15.00 น. เป็นเวลา 17.00 น. และให้ชาวกัมพูชา สามารถเข้าไปได้ถึงตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ฝั่งกัมพูชา ร้องขอ ยังไม่สามารถทำได้ทันที เพราะกฎหมายไทยระบุไว้ให้ไปได้แค่ตัวอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เท่านั้น

อย่างไรก็ตามกองทัพภาคที่ 2 ก็จะรับเรื่องไว้ไปดำเนินการ เพราะเป็นกฎหมายนี้ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 เป็นเพียงหน่วยที่กำกับดูแล แต่ยอมรับทางไทย ก็เห็นปัญหาเช่นเดียวกันกับฝั่งกัมพูชา ทั้งนี้จะรับเรื่องไว้ดำเนินการและจะทำให้ดีที่สุดและมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูง เพราะ “ช่องสายตะกู” ถูกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการรวบรวมเอกสารก่อนจะประกาศเป็นทางการต่อไป 

ที่มา : ONB News

อ่านข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
บุรีรัมย์เดินหน้า!เตรียมพร้อมผลักดันจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร

บุรีรัมย์ – รุกเปิดเที่ยว “ช่องสายตะกู” หวังนักท่องเที่ยวกัมพูชาได้เข้ามาเที่ยวบุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์ ลงนามร่วมมือส่งเสริมการค้า กัมพูชา-ไทย พร้อมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างพรมแดน

comments