บุรีรัมย์-น้ำละลมโบราณส่งกลิ่นเหม็น! เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาก่อนขยายวงกว้าง

0 498

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ทสจ.และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำคลองละลมโบราณลูกที่ 2 เน่าเสียมีกลิ่นเหม็นมานานหลายเดือน หลังทดลองใช้คลื่นเสียงอัลตร้า โซนิคแต่ยังไม่ได้ผล พร้อมหามาตรการป้องกันไม่ให้น้ำเสียขยายวงกว้างไปยังคลองละลมโบราณอีก 5 ลูก

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในคลองละลมโบราณลูกที่ 2 เน่าเสีย มีสีเขียว ลอยเป็นตะกอนเหนือผิวน้ำ ทั้งส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองละลม

รวมถึงผู้ที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเที่ยว ทั้งยังส่งผลกระทบทำให้ปลาลอยตายจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหามานานหลายเดือนแล้ว ถึงแม้ที่ผ่านมาทางเทศบาลจะดำเนินการแก้ไขมาแล้วหลายวิธี ทั้งการระดมเจ้าหน้าที่ตักเอาเศษวัชพืช ขยะขึ้นจากคลองละลม และติดตั้งคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic)  เพื่อทดลองกำจัดสาหร่ายสีเขียวแต่ก็ยังไม่ได้ผล

 

ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า

 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า น้ำในคลองละลมลูกที่ 2 มีสีเขียวขุ่น เป็นตะกอน และส่งกลิ่นเหม็น เกิดจากระบบน้ำไม่ไหลเวียน ทั้งมีเศษขยะ ใบไม้ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ไหลลงสู่คลองในช่วงที่มีฝนตก แล้วไปทับทมหมักหมมอยู่ในน้ำ จนทำให้เกิดปฏิกิริยาเป็นตะกอนสีเขียวลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ และส่งกลิ่นเหม็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และกรมควบคุมมลพิษ ก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองละลมที่เกิดปัญหา เพื่อหาสาเหตุของสาเหตุปัญหาน้ำเน่าเสีย เพื่อหามาตรการแก้ไข และป้องกันไม่ให้ขยายไปยังคลองละลมอีก 5 ด้วย

นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าน้ำในคลองละลมลูกที่ 2 เน่าเสียมีกลิ่นเหม็น

 

ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้สั่งการให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทางเทศบาล เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากคลองละลมโบราณดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ซึ่งเบื้องต้นก็ได้แนะนำให้ทางเทศบาลทำการลอกเอาโคลนที่สิ่งปฏิกูลต่างๆที่ทับถมอยู่ใต้น้ำ รวมถึตักตะกอนหรือสาหร่ายสีเขียวออกทิ้ง

พร้อมทั้งเติมอากาศ, เจือจางธาตุอาหารพืช พร้อมทั้งวางแผนผลิต อี.เอ็ม.บอล.เพื่อโยนลงในคลองละลม ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาน้ำคลองละลมลูกที่ 2 เน่าเสียแล้ว ยังได้หามาตรการป้องกันไม่ให้น้ำเสียขยายวงกว้างไปยังคลองละลมอีก 5 ลูกด้วย

ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า
ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า
ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า
ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า
ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า
ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า

ภาพและข่าวจาก : แนวหน้า

comments