นับถอยหลัง มหกรรมว่าวอีสาน ห้วยราช สัมผัสลมหนาว เคล้าวิถีชาวอีสาน 19-20 ธันวาคม 2558

0 485

ใกล้เข้ามาแล้ว งานมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ ณ อำเภอห้วยราช ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจัง­หวัด หลายหมู่บ้าน ชุมชน เริ่มประดิษฐ์ว่าวเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคึก­คัก

12336414_1224377487589362_1706871246_n12348691_1224377370922707_1024861605_n12319540_1224377424256035_589126208_n12346913_1224374700922974_669251532_n

การเล่นว่าวของคนอีสาน มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ การพยากรณ์ การเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ ของพืชพันธ์ธัญญาหาร โดยเชื่อว่า หากปีใดว่าวขึ้นสูง ติดลม บนได้ตลอดทั้งคืน จะพยากรณ์ว่าปีหน้า ฟ้าฝนจะดี ข้าว ปลา อาหาร จะบริบูรณ์ ส่วนชาวไทยเชื้อสายเขมร โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อกันว่า การชักว่าวขึ้นให้ติดลม และเสียงของแอก ที่โหยหวน มีความหมาย ว่า เป็นการสร้างกรรม ดังนั้น เมื่อเลิกเล่น จึงนิยมตัดว่าวทิ้ง ถือว่า เป็นการตัดเวรตัดกรรมออกไป หรือ เป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยมีการผูกข้าวปลาอาหาร ให้ล่องลอยไปกับตัวว่าว

กำหนดการจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558
วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
ณ สนามกีฬาอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันเสาร์ 19 ธันวาคม 2558

07.00 – 09.00 ลงทะเบียนแข่งขันว่าว ทุกประเภท
10.00-17.00  แข่งขันว่าวทุกประเภท
16.30-17.00 ขบวนแห่มหกรรมว่าว ทุกขบวนถึงบริเวณสนาม
17.00 พิธีทำขวัญข้าว และพิธีเสดาะเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
17.30-18.30 ประธานฯ เดินทางถึงบริเวณพิธี

  • การแสดงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1 ชุด
  • พิธีเปิดมหกรรมว่าวอีสาน
  • การแสดงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1 ชุด
  • ประธานทำพิธีวิ่งว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าในภาคกลางคืน
  • ประธานเยี่ยมชมหมู่บ้านว่าวทั้ง 8 ตำบล และเยี่ยมชม OTOP อำเภอ
  • ประธานเยี่ยมชมหมู่บ้านว่าวอำเภอ ชมนิทรรศการว่าวและรับประทานอาหารในหมู่บ้านว่าว

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558

06.00-07.00 ผู้แข่งขันว่าว นำว่าวลงตามจุดกำหนด
09.00-12.00 แข่งขันการแกว่งแอก – การแข่งขันว่าวแอกประดิษฐ์ยุวชน
13.00 พิธีปิดงาน

  • ประกาศผลการแข่งขันว่าว ทุกประเภท และรับรางวัล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลการติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอห้วยราช โทร. 0 4465 8019
ททท. สำนักงานสุรินทร์ Tel. +66 4451 4447
ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบโดย: ท่านนายอำเภอห้วยราช นายสุธี คำเมือง
Credit: _e.t
เครดิต Youtube: NationTV22

comments