เด็กบุรีรัมย์น่าร๊อค “โชว์สเต็ปเทพ” สอนภาษาเขมรผ่าน โซเชียล

0 500

น้องขวัญข้าว เด็กหญิงฑิฆัมพร กาละซิรัมย์ เด็กนักเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สาธิตการพูดภาษาเขมรวันละ
คำ แก่นักท่องเที่ยว

น้องขวัญข้าว เด็กหญิง “ฑิฆัมพร กาละซิรัมย์” เด็กนักเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สาธิตการพูดภาษาเขมรวันละ คำ แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยียมชมหมู่บ้านท่องเชิงวัฒนธรรม บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช ระหว่างศึกษาดูงานและรับประทานอาหารเย็น  งานนี้เรียกได้ว่าขวัญข้าว พูดภาษาเขมรคล่องน้ำเสียงชัด สมกับเป็นไอดอลของนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชม 

66918

61783

61784

 

 

comments