ใจให้ไป 03 กุมภาพันธ์ 2558 แขกรับเชิญ เนวินชิดชอบ

0 404

 

 

วันนี้ “บุรีรัมย์” กลายเป็นมหานครแห่งกีฬาที่นานาชาติจับตามอง ด้วยฝีมือการพลิกโฉมของผู้ชายชื่อ “เนวิน ชิดชอบ”
อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขามุ่งมั่น…

comments

แหล่ง http://cuptv.com/