ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำมวลประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

64

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว มีหน่วยราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียนนักศึกษา และ พระสงฆ์มาร่วมกันปลูกจำนวนมาก

วันนี้ (7มิ.ย.2561) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดทั้งพระภิกษุสงฆ์ ปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 ที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อประชาชนเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ว่ารัฐบาลควรจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2560

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้รวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ส่วนผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมทั้งสวนราชการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา และ พระภิกษุสงฆ์ ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง พะยูง ต้นหว้า ต้นเคี่ยมคะนอง รวมกว่า 1,000 ต้น

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 195,486 ไร่ อยู่ในท้องที่ อำเภอปะคำ และอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก (World Heritage) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ยังคงมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสายสำคัญ มีทรัพยากรป่าไม้หลากหลายชนิดพันธุ์ และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอย่างชุกชุม เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง หมี เสือโคร่ง เลียงผา ผีเสื้อ และนกนานาชนิด

credit : เปรม ฉัตรชัย สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์

 

ทิ้งคำตอบไว้