ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำมวลประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว มีหน่วยราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียนนักศึกษา และ พระสงฆ์มาร่วมกันปลูกจำนวนมาก

วันนี้ (7มิ.ย.2561) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดทั้งพระภิกษุสงฆ์ ปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 ที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อประชาชนเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ว่ารัฐบาลควรจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2560

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้รวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ส่วนผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมทั้งสวนราชการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา และ พระภิกษุสงฆ์ ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง พะยูง ต้นหว้า ต้นเคี่ยมคะนอง รวมกว่า 1,000 ต้น

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 195,486 ไร่ อยู่ในท้องที่ อำเภอปะคำ และอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก (World Heritage) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ยังคงมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสายสำคัญ มีทรัพยากรป่าไม้หลากหลายชนิดพันธุ์ และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอย่างชุกชุม เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง หมี เสือโคร่ง เลียงผา ผีเสื้อ และนกนานาชนิด

credit : เปรม ฉัตรชัย สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์

 

ทิ้งคำตอบไว้