Kaffa Haus - คัฟฟา เฮาส์

61354787_2294321587495847_736337499692990464_o.jpg
61354787_2294321587495847_736337499692990464_o.jpg
65800575_2319714194956586_7611464604438233088_o.jpg
66466480_2318903055037700_2414514469305581568_o.jpg
66527579_2324072011187471_8247572221870997504_o.jpg
69409848_2361179637476708_7429696812467879936_o.jpg
70584882_2366568966937775_4517694142372904960_o.jpg
65944246_2318906268370712_2514796011432443904_o.jpg
71941234_2378488559079149_2174720801582874624_o.jpg
74609452_2420902878171050_6349784636586983424_o.jpg
66689737_2327103587550980_506012684374769664_o.jpg
75412069_2414482222146449_6185305127365115904_o.jpg
75328565_2420902704837734_4741844190583848960_o.jpg
75594608_2420902781504393_7030569998481358848_o.jpg
124181128_2764866007108067_8691236965166254683_n.jpg
994105_1592328711028475_2254293317134220129_n.jpg
73242546_2410479145880090_525689587415121920_o.jpg
124839869_2766841863577148_2113386191740072586_o.jpg
089 847 9161089 847 9161
ร้านกาแฟเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
‘เรื่องราว’ ของผู้คนที่วนเวียนมาพบปะ
โดยมีกาแฟเป็นสื่อกลาง
ร้านกาแฟเล็กๆ ที่โดดเด่นในสไตล์ของตัวเอง
ไม่ลองด้วยตัวเอง ไม่ รู้ หรอก
⏰เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00น.
อำเภอ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ที่จอดรถ และ Wifi
ลานจอดรถ ฟรีไวไฟ
การชำระค่าบริการ
เงินสด
ประเภทอาหาร
กาแฟ
ประเภทร้าน
ร้านกาแฟ
61354787_2294321587495847_736337499692990464_o.jpg 11 เดือน ago
65800575_2319714194956586_7611464604438233088_o.jpg 11 เดือน ago
66466480_2318903055037700_2414514469305581568_o.jpg 11 เดือน ago
66527579_2324072011187471_8247572221870997504_o.jpg 11 เดือน ago
69409848_2361179637476708_7429696812467879936_o.jpg 11 เดือน ago
70584882_2366568966937775_4517694142372904960_o.jpg 11 เดือน ago
65944246_2318906268370712_2514796011432443904_o.jpg 11 เดือน ago
71941234_2378488559079149_2174720801582874624_o.jpg 11 เดือน ago
74609452_2420902878171050_6349784636586983424_o.jpg 11 เดือน ago
66689737_2327103587550980_506012684374769664_o.jpg 11 เดือน ago
75412069_2414482222146449_6185305127365115904_o.jpg 11 เดือน ago
75328565_2420902704837734_4741844190583848960_o.jpg 11 เดือน ago
75594608_2420902781504393_7030569998481358848_o.jpg 11 เดือน ago
124181128_2764866007108067_8691236965166254683_n.jpg 11 เดือน ago
994105_1592328711028475_2254293317134220129_n.jpg 11 เดือน ago
73242546_2410479145880090_525689587415121920_o.jpg 11 เดือน ago
124839869_2766841863577148_2113386191740072586_o.jpg 11 เดือน ago
ผลลัพท์ 17 ข้อมูล