นักท่องเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาว จ.บุรีรัมย์

0 256

หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้­รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดแคลนเครื่องกันหน­าว

หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้­รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดแคลนเครื่องกันหน­าว ขณะที่นักท่องเที่ยวยังเดินทางไปชมความงาม­ของดอกไม้เมืองหนาวที่อุทยานไม้ดอกเพลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จำนวนมาก

comments

แหล่ง Thai PBS News