ใครเป็นคนแรกที่เห็น? ปรากฏการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่พนมรุ้ง

0 776

น่าทึ่งในภูมิปัญญาของคนโบราณ ที่สามารถคำนวณและออกแบบปราสาทหินให้เกิดปรากฎการณ์เหลือเชื่อ!

ตรีมูระติ รูปเคารพในศาสนาฮินดู แทน 3 เทพเจ้า คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม

เสริมความเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ในพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู “ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ตรง 15 ช่องประตูของปราสาทหินพนมรุ้ง” ปีละ 4 ครั้ง โดยดวงอาทิตย์จะตกตรง 15 ช่องประตูปราสาท 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม และขึ้นตรงอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 3-5 เมษายน และวันที่ 9 -11 กันยายนของทุกปี

กว่าจะเกิดการรับรู้เรื่องราวนี้ได้ ต้องยกความดีความชอบให้กับคณะอาสาพิสูจน์ความจริง ของจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ใน นั้นคือท่านอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ซึ่งได้บันทึกเรื่องราวการค้นพบปรากฎการณ์นี้ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง

ขอบคุณนิตรสาร Hug Buriram

 

 

ปรากฎการ์พระอาทิตย์ขึ้นทะลุ 15 ช่องประตูเทวาลัยพนมรุ้ง

ขอขอบคุณ : Wandee Tiansawatkit และนิตรสาร Hug Buriram