เชิญรวมงานเทศกาลอินทผลัมสด ของสวนฟาร์มบ้านนาบ้านเรา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

0 410

ฟาร์มบ้านนา บ้านเรา เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกอินทผลัมแบบเกษตรผสมผสาน และยังปลูกหญ้าเนเปียร์ เลี้ยงวัวพันธ์ุเนื้อ ด้วยคอนเซ็ปที่ว่า “ลดพื้นที่ทำนา ปลูกหญ้าเนเปียร์ เลี้ยงวัวแม่พันธ์ ขุนโคเนื้อขาย ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกอินทผลัมผลไม้ทองคำ ไม้ผลทางการเศรษฐกิจระยะยาว สร้างงาน สร้างรายได้อย่างมั่นคง ชุมชนเป็นสุขครอบครัวอบอุ่น”

โดยฟาร์มนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ แบ่งพื้นที่ทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานต่างๆ โดย นายสำเรือง พินงรัมย์ ผู้คิดริเริ่มทำฟาร์มเกษตรผสมผสานตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ข้อความ และธรรมชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน นี้ เชิญรวมงานเทศกาลอินทผลัมสด เข้าชมฟรี !! ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำเกษตร ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ฟาร์มบ้านนา บ้านเรา สามารถติดต่อเข้าชมได้ที่ 089-810-5165

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, จักรยาน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี อาหาร
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้ และอาหาร
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, อาหาร, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

comments