Elephant world

0 151

ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้าง ยังไงก็ต้องมาเยือนปางช้าง ซึ่งที่นี่มีดีตรงที่เป็นหมู่บ้านช้างที่ได้ฉายาว่า ใหญ่ที่สุดในโลก เราสามารถเดินเล่น เดินชมวิถีความเป็นอยู่ของช้างแต่ละเชือก นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมให้นั่งบนหลังช้าง ดูช้างอาบน้ำ มีโชว์การละเล่น ค่าเข้าชมก็ไม่แพง ผู้ใหญ่ราคา 50 บาท เด็ก 20 บาท แถมยังจะได้รูปสวย ๆ ที่ถ่ายคู่น้องช้างกลับไปเป็นที่ระลึกด้วย