เจอแน่! เอาสัตว์ปล่อยวัด โทษถึงคุก

43

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติข้อสรุปเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ในวัด โดยกำหนดชัดว่า “วัดเป็นเขตห้ามปล่อยสัตว์ ห้ามซื้อขายค้าชีวิตสัตว์” โดยยึดตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

 

ปล่อยหมาแมวทิ้งวัด มีโทษทั้งปรับและจำคุก

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะพบเห็นข่าวสารมากมาย ว่ามีการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งไว้ในวัด เนื่องจากไม่พร้อมดูแล หรือหมดความเมตตาแล้ว จนกลายเป็นภาระที่พระสงฆ์ต้องมาดูแลจัดการทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่กิจของท่าน

อย่างในกรณีล่าสุด ที่วัดสุวรรณเจดีย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคนนำสุนัขและแมวกว่า 40 ตัวมาปล่อยทิ้งไว้ ทำให้พระสงฆ์ต้องออกปัจจัยส่วนตัวซื้ออาหารเลี้ยง รวมไปถึงกรณีที่เคยมีผู้พบเห็นหญิงรายหนึ่งจับนกพิราบเพื่อนำไปปล่อยแก้เคล็ด หรือการนำสัตว์จำพวกนกและปลามาเร่ขายในวัดเพื่อให้คนทำบุญซื้อไปปล่อย

ทิ้งคำตอบไว้