Dictionary Park

0 87

สถานที่ตั้ง Dictionary Park Mahasarakham
Dictionary Park Mahasarakham ตั้งอยู่ที่ อ.นาเชือก จ. มหาสารคาม ตรงข้ามร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์

เส้นทางการเดินทางมา Dictionary Park Mahasarakham 

มาจากตัวเมืองมหาสารคาม ใช้เส้นทางหมายเลข 219 มหาสารคาม-พยัคฆภูมิพิสัย ผ่านอำเภอบรบือ เมื่อถึงอำเภอนาเชือกเจอสีแยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวา ตรงมาเจอร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ Dictionary Park (ดิกชั่นนารี่ พาร์ค) จะอยู่ตรงข้ามด้านขวามือของร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ 

มาจากอำเภอนาดูน ใช้เส้นทางหมายเลย 2381 นาดูน-นาเชือก เมื่อถึงอำเภออำเภอนาเชือก เจอสี่แยกไฟแดง ให้ตรงมาเรื่อยๆจะเจอร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ Dictionary Park (ดิกชั่นนารี่ พาร์ค) จะอยู่ตรงข้ามด้านขวามือของร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ 

มาจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ใช้เส้นทางหมายเลข219 พยัคฆภูมิพิสัย-มหาสารคาม ผ่านอำเภอยางสีสุราช เมื่อถึงอำเภอนาเชือ เจอสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย ตรงมาจะเจอร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ Dictionary Park (ดิกชั่นนารี่ พาร์ค) จะอยู่ตรงข้ามด้านขวามือของร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ 

มาจากอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงชนบทเลขที่ 3020 เปือยน้อย-นาเชือก ผ่านบ้านปอพานและบ้านเหล่าอีหมัน เมื่อเข้าเขตอำเภอนาเชือก Dictionary Park จะอยู่ด้านซ้ายมือตรงข้ามร้านจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์

 โทร 043-779-567 หรือ 087-6381011

E-mail : dictionarymahasarakham@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/Dictionarypark/

Line : @dictionarypark

comments