ต้นปี’62 เตรียมจ่ายค่าไฟแพงขึ้น-กกพ.ปรับขึ้นค่าเอฟที 4.30 สตางค์/หน่วย

0 605
credit ภาพ : www.pptvhd36.com

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า หลังจากช่วงที่ผ่านมาจากราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำมันดีเซลปรับราคาเพิ่มขึ้น 3.48 บาทต่อลิตร และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.73 บาทต่อหน่วยเป็น 1.81 บาทต่อหน่วย เป็นต้น จึงทำให้การเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี 2562 จะเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้านี้ 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากปัจจุบัน 3.5966 บาทต่อหน่วย หรือ อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร -11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบันที่เรียกเก็บอยู่ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ กกพ. ได้เร่งดำเนินการให้ค่าไฟฟ้าไม่แพงจนกระทบต่อการครองชีพของประชาชน โดยได้ประสานกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ศึกษาวิเคราะห์การลดสัดส่วนนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว และประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม ขณะเดียวกันยังออกมาตรการทางการเงินและบัญชีเพื่อบริหารจัดการค่า FT โดยมีมติให้นำเงินสะสมจากการเรียกเก็บค่า FT ที่ผ่านๆ มา จำนวนกว่า 3,200 ล้านบาท รวมกับเงินบริหาร FT ซึ่งมีที่มาจากส่วนลดและค่าปรับจากผู้ประกอบการอีกกว่า 5,500 ล้านบาท และการเรียกเม็ดเงินลงทุนจากการไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงทุนตามแผนอีกกว่า 1,500 ล้านบาทนำมาชดเชยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและลดความผันผวนในการปรับเพิ่มค่า FT

ทั้งนี้ ยืนยันว่า หากไม่มีการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรสำหรับการเรียกเก็บงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 อาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 24 สตางค์ต่อหน่วย และส่งผลให้ค่า FT เพิ่มขึ้นเป็นบวก 8.10 สตางค์ต่อหน่วยและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

 

ที่มาข่าว : news.ch7.com