งานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย

0 373

งานเทศกาลบริโภคอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์และนานาชาติ
ที่ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์และพบกับสุดยอดงานอาหาร และสินค้าเกษตรปลอดภัย มากกว่า 200 ร้านค้า

พบกับนักร้องที่ท่านชื่นชอบ ตลอด 5 วัน
1 สิงหา : เอิร์น เดอะสตาร์
2 สิงหา : หญิงลี
3 สิงหา : ก้อง ห้วยไร่
4 สิงหา : แช่ม แช่มรัมย์
5 สิงหา : เอ๊ะ จิรากร
ลุ้นรับของแจก-ทองและรางวัลอีกมากมาย

comments