กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป มอบโครงการ 150,000 บาท ให้เด็กบุรีรัมย์

0 445

กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยคุณชลธี กุมารจันทร์ ผู้อำนวยการเขตสายอีสาน และ คุณเสกสรรค์ เหลืองสว่าง ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ ส่งมอบสรุปโครงการ Centrality CSV Social ภายใต้งบประมาณ 150,000 ปี 2017 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561


1. โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรือนไก่พันธ์ไข่ 72 ตัว งบดำเนินการ 120,000 (ส่งมอบไป 9 ก.พ. 61)
2. ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนโต๊ะและเก้าอี้ 19 ชุด งบดำเนินการ 30,000 (ส่งมอบ 10 ก.ค. 61)

 

ภายในงานจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (โดยนำไข่ไก่จากโครงการมาทำอาหารให้น้องๆ) และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 19 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท ที่โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมชั้นปีที่ 6 จำนวน 96 คนโดยได้รับเกียรติ จากท่านสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในโครงการ ฯและท่านสโรชินี โอชโร รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา

ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติ กรรมการชุมชน ผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม ทำให้กิจกรรมวันนี้มีแต่ความสุข และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป รวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรและสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์อย่างดียิ่ง

comments