การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวท้องถิ่นบุรีรัมย์

กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวไม่ทราบขนาด บริเวณ หน้าวัดโพธิ์ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ  จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เพิ่มสัตว์น้ำ…

ประมงบุรีรัมย์ ร่วมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา

บุรีรัมย์ ยังเดินหน้ากัญชารักษาโรค รพ.สต.…

บุรีรัมย์ยังไม่ถอยท้องถิ่นหนุน”กัญชารักษาโรค”กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำ MOU ร่วมโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

บุรีรัมย์-ผัดกะเพราเอื้ออาทร 20 บาท คนพิการคนไร้บ้านกินฟรี!

ร้านอาหารตามสั่งที่บุรีรัมย์ ทำข้าวกะเพราเอื้ออาทร ขายเพียงจานละ 20 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อย นักศึกษา นักเรียน

ชาวโนนดินแดงเรียกร้อง! นำทับหลัง 1,000 ปีที่ มาไว้…

หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันแสดงพลังทวงคืนมาตั้งแต่ปี

‘กัญชา- กัญชง’ จากพืชเสพติดสู่ ‘สมุนไพร’ ดันเศรษฐกิจไทย

บุรีรัมย์ จัดเสวนา กัญชา-กัญชง พืชเสพติดพัฒนาใช้ในการแพทย์ พร้อมต่อยอดเป็นพืชสร้างเศรษฐกิจชาติ

“พาณิชย์บุรีรัมย์” เชื่อมโยงตลาดข้าว หารือทำ MOU ช่วยชาวนา

“พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์” จัดประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร เชิญเกษตรกร โรงสี